Doskonałe narzędzie do opisu bólu pacjenta. Zwłaszcza u pacjentów cierpiących na bóle przewlekłe autorstwa pana Ronalda Melzacka z Uniwersytetu McGill w Kanadzie.

Skala do pobrania tutaj

Ciekawe artkuły:

Artykuł Pana Profesora Ronalda Melzacka  ”FANTOMOWE KOŃCZYNY” w Nr 1 (8) wrzesień październik 2007 wydanie specjalne Świata Nauki str; 56 - 63 -

“Ludzie, którzy stracili rękę lub nogę, często odnoszą wrażenie, że jest ona nadal na swoim miejscu. Mogą także odczuwać przejmujący ból, którego leczenie do dziś jest ogromnym wyzwaniem.

W 1866 roku Silias Weir Mitchell, jeden z czołowych amerykańskich neurologów tamtych czasów opublikował swoje pierwsze doniesienie na temat kończyn fantomowych (…)

Doświadczenia własne oraz innych badaczy doprowadziły mnie do wniosku, że zjawisko fantomowych kończyn ma w znacznej mierze źródło w mózgu, tak jak sugerowały to prace Lenza. Jednak uważam, że mają w nim udział o wiele większe obszary mózgu niż tylko drogi czuciowe. (…)

Istotą mojego modelu jest założenie, że w mózgu istnieje neuromatryca, tj. sieć neuronów, która nie tylko odpowiada za bodźce czuciowe, ale także stale wytwarza charakterystyczny wzorzec impulsów oznaczających, że nasze ciało jest całością i należy do nas samych (…)”

Więcej o neuromatrycy wg Davida Batlera

Rewelacyjna książka Melzacka & Walla.  Szczegóły